Εξεταστική ύλη εγχρώμων ζωνών ενηλίκων - kyu

8th Kyu Yellow belt

KIHON – ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
1. Junzuki- Jodan Uke
2. Gyakuzuki – Gedan Barai
3. Maegeri
4. Surikomi Maegeri
5. Sokuto Fumikomi

RENRAKUWAZA – ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ
1. Chudan-Maegeri-Tobikomizuki
2. Chudan-Surikomi-Maegeri-Tobikomizuki
3. Chudan-Maegeri-Gyakuzuki
4. Chudan-Surikomi-Maegeri-Gyakuzuki

UKE
1. Chudan-Soto uke-Gyakuzuki
2. Chudan-Uchi uke- Gyakuzuki

7th Kyu- Orange belt

KIHON
1. Junzuki no Tsukkomi
2. Gyakuzuki no Tsukkomi
3. Mawashigeri

RENRAKUWAZA
1. Maegeri-Mawashigeri-Gyakuzuki
2. Surikomi-Maegeri-Mawashigeri-Gyakuzuki

UKE

SANBON GUMITE
1. Chudan Soto uke-Maegeri Gyakuzuki
2. Chudan Uchi Uke-Empri
3. Chudan Maegeri-Uke Ipponme (1)-Gyakuzuki
4. Chudan Maegeri-Uke Nihonme (2) –Gyakuzuki

KATA
Pinan Nidan

6th Kyu – Green Belt

KIHON
1. Kette- Junzuki
2. Kette-Gyakuzuki
3. Tobikomizuki
4. Surikomi-Mawashigeri Chudan
5. Surikomi Sokuto Chudan

RENRAKUWAZA
1. Maegeri-Sokuto Fumikomi- Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri-Sokuto Chudan-Gyakuzuki Chudan

UKE
SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme (1)
2. Jodan Uke Nihonme (2)
3. Chudan Maegeri-Uke Gohonme (5)
4. Chudan Maegeri-Uke Ropponme (6)

KATA
1. Pinan Shodan
2. Pinan Sandan
OHYO GUMITE (semi-free fighting)
Ipponme (1)
JI YU KUMITE (Free fighting)

5th Kyu – Blue Belt

KIHON
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Ushirogeri Gedan
7. Nidan Geri Jodan

RENRAKUWAZA
1. Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Gedan-Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Sokuto Fumikomi-Ushirogeri Gedan-Uraken Jodan

UKE
SANBON GUMITE
1. Jodan uke – Sanbonme, Yonhonme (3, 4)
2. Chudan Maegeri Uke – Sanbonme, Yonhonme
3. Chudan Soto uke and Uchi uke

KATA
1. Pinan Sandan
2. Pinan Yodan

OHYO GUMITE
Nihonme

JI YU KUMITE

4th Kyu – PURPLE BELT

KIHON
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Mawashigeri Chudan
7. Ushirogeri Chudan
8. Sokuto Chudan

RENRAKUWAZA
1. Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Mawashigeri Chudan
3. Maegeri Chudan-Sokuto Fumikomi-Ushirogeri Gedan-Gyakuzuki Chudan

UKE

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme, Sanbonme (1, 3)
2. Chudan Soto Uke and Uchi uke
3. Chudan Maegeri Uke, Yonhonme, Gohonme (4 ,5)

KATA
Pinan Yodan
Pinan Godan

OHYO GUMITE
Sanbonme

JI YU KUMITE

3rd KYU – BROWN BELT 1

KIHON
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Tobikomizuki
6. Nagashizuki
7. Mawashigeri Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Sokuto Chudan

RENRAKUWAZA
1. Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
2. Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Gyakuzuki Chudan-Mawashigeri Chudan
3. Surikomi Maegeri Chudan-Sokuto Fumikomi-Ushirogeri Chudan-Uraken Jodan

UKE

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke, Nihonme, Yonhonme (2,3)
2. Chudan Maegeri Uke, Ipponme, Sanbonme, Gohonme

KATA

Ku Shanku

OHYO GUMITE

1. Ipponme, Nihonme, Yonhonme

KIHON KUMITE

1. Ipponme, Nihonme

JI YU KUMITE

2nd KYU – BROWN BELT 2

KIHON
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Surikomi Sokuto Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Nidan Geri (Jodan)

RENRAKUWAZA
1. Surikomi Maegeri Chudan-Nagashizuki jodan-Mawashigeri Jodan
2. Maegeri Chudan-Sokuto Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
3. Zenshinshite Jodan-Chudan Renzuki-Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Gyakuzuki Chudan

UKE

SANBON GUMITE
1. Jodan uke, Ipponme, Yonhonme (1,4)
2. Chudan Soto Uke and uchi uke
3. Chudan Maegeri Uke Nihonme, Yonhonme, Repponme

KATA
Kushanku
Naihanchi

OHYO GUMITE
Sanbonme, Yonhonme, Gohonme

KIHON GUMITE
Sanbonme, Yonhonme

JI YU KUMITE

1st Kyu – BROWN BELT 3

KIHON
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Mawashigeri Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Surikomi Sokuto Jodan

RENRAKUWAZA
1. Zenshinshite Jodan-Renzuki Chudan-maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Jodan-Renzuki Chudan-Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Chudan-Uraken Jodan
3. Zenshinshite Jodan-Renzuki Chudan-Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Gyakuzuki Chudan-Mawashigeri Chudan

UKE

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke, Ipponme, Nihonme, Sanbonme
2. Chudan Soto uke, Uchi uke
3. Chudan Maegeri Uke, Ipponme, Yonhonme, Gohonme

KATA
Seishan
Chinto

OHYO GUMITE
Gohonme, Ropponme, Nanahonme

KIHON GUMITE
Ropponme, Nanahonme

JI YU KUMITE