ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

  • • Η μηνιαία συνδρομή καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα
  • Η μηνιαία συνδρομή αφορά στον κάθε μήνα μαθήματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό παρουσιών του μαθητή
  • Ημέρες Επίσημων Αργιών συμπεριλαμβάνονται κανονικά στη μηνιαία συνδρομή και δεν αφαιρούνται αθροιστικά (π.χ. Χριστούγεννα-Πάσχα)
  • Έκδοση Κάρτας μέλους Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε με τη συμπλήρωση ενός μήνα άσκησης
  • Οι μαθητές συμμετέχουν σε εξετάσεις ζωνών-kyu με συμπλήρωση σχετικής αίτησης εξετάσεων, όταν η σχολή κρίνει την ετοιμότητα του. Ωστόσο – μόνο για τους ανήλικους μαθητές- πραγματοποιούνται ενδοσχολικές εξετάσεις για μισή ζώνη/επίπεδο mon άνευ επίσημων αιτήσεων.
  • Όσοι συνοδοί μαθητών παραμένουν στη σχολή κατά τη διάρκεια μαθήματος, θα πρέπει να τηρούν τη σχετική ησυχία.
  • Κατά την άφιξη μας για το μάθημα (ή την αναχώρηση) σεβόμαστε τα μαθήματα που διεξάγονται ήδη και τηρούμε τη σχετι