Εξετάσεις 2ο Dan – Απονομή 6ο Dan WIKF σε Sensei – Απρίλιος 2015