Δευτέρα

10:30 – 11:30

Ενηλίκων Μεικτό

17:00 – 17:50

Junior 1

17:00 – 17:50

Παιδικό 1

Μισές Κίτρινες & Κίτρινες

18:00 – 18:50

Παιδικό

Μισές Κίτρινες & Κίτρινες

18:00 – 18:50

Παιδικό 

Άσπρες

19:00 – 19:50

Παιδικό

Μισές Μπλε & Μπλε

19:00 – 19:50

Αγωνιστικό Παιδιών

20:00 – 21:00

Ενηλίκων

Άσπρες έως Πορτοκαλί

21:00 – 21:50

Ενηλίκων

Πράσινες & Μωβ

20:30 – 22:00

Αγωνιστικό Εφήβων

Τρίτη

17:00 – 17:50

Junior 2

17:00 – 17:50

Παιδικό 2

Μισές Κίτρινες & Κίτρινες

18:00 – 18:50

Παιδικό

Μισές Πορτοκαλί έως Πράσινες

18:00 – 18:50

Παιδικό 

Άσπρες

19:00 – 19:50

Παιδικό

Πράσινες

19:00 – 19:50

Αγωνιστικό Παιδιών

20:00 – 21:00

Παιδικό

Μπλε έως Καφέ

20:00 – 21:00

Ενδυνάμωση

21:00 – 21:50

Ενηλίκων

Καφέ & Μαύρες

21:00 – 21:50

Ενδυνάμωση

Τετάρτη

10:30 – 11:30

Ενηλίκων Μεικτό

17:00 – 17:50

Junior 1

17:00 – 17:50

Παιδικό 1

Μισές Κίτρινες & Κίτρινες

18:00 – 18:50

Παιδικό

Μισές Κίτρινες & Κίτρινες

18:00 – 18:50

Παιδικό 

Άσπρες

19:00 – 19:50

Αγωνιστικό Παιδιών

20:00 – 21:00

Ενηλίκων

Άσπρες έως Πορτοκαλί

21:00 – 21:50

Ενηλίκων

Πράσινες & Μωβ

20:30 – 22:00

Αγωνιστικό Εφήβων

Πέμπτη

17:00 – 17:50

Junior 2

17:00 – 17:50

Παιδικό 2

Μισές Κίτρινες & Κίτρινες

18:00 – 18:50

Παιδικό

Μισές Πορτοκαλί έως Πράσινες

18:00 – 18:50

Παιδικό 

Άσπρες

19:00 – 19:50

Παιδικό

Πράσινες

19:00 – 19:50

Αγωνιστικό Παιδιών

20:00 – 21:00

Παιδικό

Μπλε έως Καφέ

20:00 – 21:00

Ενδυνάμωση

21:00 – 21:50

Ενηλίκων

Καφέ & Μαύρες

21:00 – 21:50

Ενδυνάμωση

Παρασκευή

10:30 – 11:30

Ενηλίκων Μεικτό

17:00 – 17:50

Μεικτό

Junior 1 & 2

17:00 – 17:50

Μεικτό

Παιδικό 1 & 2

18:00 – 18:50

Μεικτό Παιδικό

Μισές Κίτρινες έως Μισές Πράσινες

18:00 – 18:50

Παιδικό 

Άσπρες

19:00 – 19:50

Παιδικό

Πράσινες

19:00 – 19:50

Αγωνιστικό Παιδιών

& Παιδικό

Μπλε έως Καφέ

20:00 – 21:00

Ενηλίκων

Άσπρες έως Πορτοκαλί

21:00 – 21:50

Ενηλίκων

Πράσινες έως Μωβ 

& Καφέ – Μαύρες

20:30 – 22:00

Αγωνιστικό Εφήβων

Σάββατο

11:00 – 12:15

Αγωνιστικό 

Παίδων & Εφήβων10:30 – 11:30

Ενηλίκων

 Καφέ -Μαύρες

11:00 – 12:00

Pinan Kata