Το Iaido είναι η Ιαπωνική παραδοσιακή τέχνη του σπαθιού, του κοψίματος, καρφώματος και άμυνας με τη χρήση μιας ποικιλίας τεχνικών εναντίον ενός ή πολλαπλών «αντιπάλων», ξεκινώντας είτε από όρθια ή καθιστή στάση. Αποτελεί την πρακτική εφαρμογή της

 Ιαπωνική ξιφασκία, έναν συνδυασμό ελεγχόμενων κινήσεως με τη χρήση ξίφους. Το μάθημα μέχρι ένα επίπεδο πραγματοποιείται –για λόγους ασφαλείας-  με τη χρήση ξύλινου αντιγράφου ξίφους το bokken, , στη συνέχει με το iaito και στα ανώτερα επίπεδα με ακονισμένο ξίφος το shinken.

Το Iaido περιλαμβάνει αποκλειστικά kata (συνεχόμενες τεχνικές και κινήσεις) για την αποφυγή ατυχήματος, εναντίον όμως κάποιου νοητού αντιπάλου και για το λόγο αυτό πρέπ