Στις 26 έως 28 Μαϊου 2017 είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Chief Instructor της Wado International Karate Do Federation, sensei Jon Wicks 8th Dan WIKF.

Επίσης στις 2 έως και 4 Ιουνίου 2017 φιλοξενήσαμε την sensei Eleni Suzuki-Labiri 6th Dan WIKF.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου επισκέφτηκαν τη σχολή μας και προπονήθηκαν μαζί μας αθλητές από το Βέλγιο, ενώ μέρος του σεμιναρίου έλαβε χώρα στην θάλασσα και την παραλία.

Με το κλείσιμο του σεμιναρίου του sensei