Οι αθλητές του Συλλόγου ξεχώρισαν και πάλι για την αθλητική τους συμπεριφορά,  το ήθος τους  αλλά και την αγωνιστική τους εικόνα, σ