Έννοια χαιρετισμού στην προπόνηση

“Ohtsuka sensei ni, Suzuki sensei ni rei”

Ο χαιρετισμός-υπόκλιση στους ιδρυτές του Wado αποτελεί ουσιαστικά μια παράκληση για βοήθεια στην συγκέντρωση μιας σοβαρής προπόνησης. Επίσης, με την αναφορά τους, θυμόμαστε τις απαρχές του είδους του καράτε το οποίο εξασκούμε.

“Sensei ni rei”

Ο χαιρετισμός-υπόκλιση στον δάσκαλό μας, αποτελεί μια ένδειξη σεβασμού και ταυτόχρονα παράκληση για διεξαγωγή μιας καλής προπόνησης από τη μεριά του.

“Otagai ni rei”

Ο χαιρετισμός-υπόκλιση προς και από τους συμμαθητές μας, αποτελεί παράκληση για αλληλοβοήθεια, σεβασμό και σοβαρότητα στην προπόνηση καθώς και έναν τρόπο να αποφευχθούν προβλήματα μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκειά της εξάσκησης.

Υπόκλιση στο τέλος της