Σεμινάριο sensei Jon Wicks 2018, 26, 27& 28/6ου και 29,30/6 και 1/7ου 2018

Αρχική/Τελευταία Νέα/Σεμινάριο sensei Jon Wicks 2018, 26, 27& 28/6ου και 29,30/6 και 1/7ου 2018

Σεμινάριο sensei Jon Wicks 2018,