Δείτε το πρόγραμμα της νέας χρονιάς σε μορφή Excel

KARATE PROGRAM 2018-19